vår märkning

ä-märket

Många konsumenter har tröttnat på E-nummermaten och söker efter genuina livsmedel med en förståelig innehållsförteckning. Men trots detaljerade innehållsförteckningar kan det ändå vara svårt att välja när man väl står i butiken. Därför har vi på den ideella konsumentföreningen ”Äkta vara” skapat Ä-märket.

Syftet med märket är att underlätta för de konsumenter som söker livsmedel fria från tillsatser och samtidigt gynna de producenter som framställer livsmedel med naturligt innehåll. Dessutom bidrar märket till en allmän tillsatssanering av livsmedelssortimentet. Svensson & Falks alla ostar är märkta med Ä-märket!

Ekologiskt jordbruk - Europeiska kommissionen

Ekologisk produktion kombinerar bästa möjliga miljövård med stor biologisk mångfald och bevarande av naturresurser. Produktionsmetoden bygger på naturliga ämnen och processer. Ekologisk produktion skapar kollektiva nyttigheter som bidrar till att skydda miljön.

Stränga djurskyddskrav som tar hänsyn till artspecifika behov är en av den ekologiska produktionens principer. Producenterna ska bland annat välja lämpliga raser och djurhållningsmetoder och bevara djurens hälsa genom att stärka deras naturliga immunförsvar. Djurens välbefinnande måste garanteras genom hela produktionsprocessen.

Kommer att SMAK-certifieras under 2016